# خرید

shopping vocabulary

Shopping Vocabulary         Shop(s) مغازه Customer(s) مشتری Cashier(s) صندوق دار       Wallet(s) (male) کیف پول مخصوص آقا یانPurse(s) (female) مخصوص خانم ها کیف پول Scales ترازو     Till(s) دخل           Shelf قفسه Shelves قفسات Barcode(s) بار کد       Trolley(s) چرخ دستی Lift(s) آسانسور Bag(s) کیسه         Basket(s) سبد       Changing Room(s) اتاق پرو     Escalator(s) پله برقی         Ways to pay         Cheque(s) چک Cash پول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید